PRODUK TAKAFUL AIA

Pakej Medical Card AIA Public Takaful

Kad perubatan AIA Takaful sangat flexible. Terdapat 5 pakej untuk dipilih mengikut kesesuaian dan peringkat kehidupan anda.

1) Medical Card Pakej Individu
    Perlindungan diri perseorangan

2) Medical Card Pakej Suami-Isteri
    Melindungi pasangan suami isteri dalam 1 polisi pada kadar berpatutan

3) Medical Card Pakej Keluarga
    Melindungi satu keluarga dalam 1 polisi.
    Melindungi Suami + Isteri + 4 orang  anak dalam 1 polisi perubatan keluarga
    Family medical card menjimatkan dengan kadar caruman yang berpatutan

4) Medical Card Pakej Bapa & Anak-anak
    Melindungi Bapa & maksimum 4 orang anak dalam 1 polisi.
    Melindungi anak seawal 2 minggu - 23 tahun

5) Medical Card Pakej Ibu & Anak-anak
    Melindungi Ibu & maksimum 4 orang anak dalam 1 polisi.
    Melindungi anak seawal 2 minggu - 23 tahun


Di samping Medical Card tersebut, terdapat juga tambahan rider-rider yang turut memberikan kelebihan yang boleh dipilih dan dimasukkan sekali ke dalam pelan di ambil dan pelan di atas dinamakan pelan A-Life Link-i yang mana mempunyai (Medical Card+ Simpanan+Khairat) yang merupakan pakej lengkap dan amat baik untuk diambil.

Bagi syarikat-syarikat yang amat menitik beratkan kebajikan pekerja-pekerja, boleh juga mendapatkan pelan SMI demi kebaikan bersama antara pekerja dan majikan. Dengan jumlah perlindungan yang dapat dilaraskan mengikut keperluan pelanggan dan tidak membebankan malah menguntungkan pihak majikan serta pekerja.

Manakala bagi para pelabur yang berminat untuk melabur dengan mendapat pulangan berganda di samping perlindungan dan simpanan, anda diberikan pilihan untuk memilih pelan A Life Signature-i (ALSi). Anda boleh mengalihkan keuntungan pelaburan ASB dan lain-lain pelaburan anda ke dalam pelaburan ini, bagi mendapatkan keuntungan dan perlindungan yang maksimum.

0 comments:

Post a comment

Daftar Takaful AIA & Medical Card Keluarga. Powered by Blogger.